CONTACT US

——  联系我们  ——

南京梯西埃姆车辆有限公司


地址:江苏省南京市溧水区永湖路188号                                      恒大金碧天下 F4 3004室

电话:025-8555-1192  8555-1248

传真:025-8555-1069 
邮编:210040


Najing TCM  Industrial Vehicle Co.,Ltd


Add: F4 3004 Hengda internatiional Garden ,                              188 Yonghu Road. Lishui , Nanjing

Tel: 025-8555-1192,8555-1248

Fax: 025-8555-1069

E-mail: sales@clubcar.com.cn


CARRYALL卡雷奥电动车分别在

美国佐治亚州.奥古斯塔,中国苏州组装制造。

本网站由阿里云提供云计算及安全服务